Ceny zbóż, notowania, aktualności

Niższe zbiory zbóż w Rosji

Niższe zbiory zbóż w Rosji

Dotychczas rząd rosyjski zakładał, że osiągną one 94 mln ton. Wiceminister jednocześnie uspakajał, że nie widzi niebezpieczeństwa gwałtownych wzrostów cen zbóż, między innymi ze względu na 5 milionowe zapasy interwencyjne (głównie pszenicy).

Zbiory i zapasy pszenicy są o tyle istotne, że Rosja należy do czołowych eksporterów tego zboża. Rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa oczekuje, że w sezonie 2012/2013 potencjał eksportowy będzie niższy niż w sezonie 2011/2012, w którym szacuje się, że jego całkowity wolumen wyniesie 27 mln ton (w okresie od 1 lipca 2011 r. do 20 czerwca 2012 r. wywieziono 26,7 mln t). Warto dodać, że obecnie rząd rosyjski zapewnia, że nie zamierza wprowadzać ceł na eksport zbóż.

Uzupełnieniem dla tych informacji są opublikowane przez Federalny Urząd Statystyczny Rosji (Rosstat) szacunki zapasów zbóż na początku 2012 roku zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i poza nimi, na poziomie 16,8 mln ton (bez zapasów interwencyjnych). Według danych Rosstat jest to spadek o 2,2 mln t (czyli o 11,8 proc.) w skali roku. Analizując rynek rosyjski warto zauważyć, że jeszcze na początku maja 2012 r. zapasy te były o 23,7 proc. wyższe. Gwałtowny ich spadek w ciągu ostatniego miesiąca wynika w dużej mierze ze wzrostu dynamiki eksportu.

Największy udział w rosyjskich zapasach na początku czerwca bieżącego roku miała pszenica, której zmagazynowano 7,82 mln t, z czego 6,33 mln t ma wg Rosstat miało parametry konsumpcyjne. Jest to poziom o 25,1 proc. niższy niż w tym samym okresie 2011 roku. W analizowanym okresie spadły również zapasy żyta. Zostały one oszacowane na 624 tys. t, z czego 474 tys. t stanowiło żyto konsumpcyjne. Jest to obniżka o blisko 18 proc. w skali roku. Mniejszy spadek, bo o niespełna 10 proc. odnotowano w przypadku jęczmienia, którego zapasy 1 czerwca br. oceniono na 1 mln ton.

Wzrosły natomiast zapasy pozostałych zbóż, w tym kukurydzy. Zapasy tego zboża w Rosji na początku czerwca br. zostały ocenione na 475 tys. t, czyli o blisko 12 proc. więcej w skali roku.

Podsumowując, dziś mimo obniżek prognoz zbiorów w Rosji, nie ma podstaw aby oczekiwać załamania się dostaw zbóż z regionu Basenu Morza Czarnego w sezonie 2012/2013. Niemniej jednak prawdopodobnie będą one niższe niż w kończącym się sezonie 2011/2012, co stanowi czynnik sprzyjający utrzymaniu się historycznie wysokich cen zbóż na rynku globalnym, w tym także na rynku wspólnotowym.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności