Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ceny wieprzowiny ponownie rosną

Ceny wieprzowiny ponownie rosną

W ciągu miesiąca wzrost cen zanotowano we wszystkich krajach Unii, za wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie cena wieprzowiny obniżyła się o 0,5 proc. Na Malcie cena referencyjna wieprzowiny pozostała na niezmienionym poziomie. W omawianym okresie największy wzrost ceny wieprzowiny zanotowano w Polsce, o prawie 10 proc. do 177,74 euro za 100 kg.

Większe wzrosty cen odnotowano także we Francji (+8,3 proc.), na Cyprze (+6,5 proc.), w Portugalii (+5,9 proc.), Hiszpanii (+5,5 proc.), Grecji (+4,6 proc.), na Węgrzech i w Belgii (po +4,5 proc.), w Rumunii i na Łotwie (po+4,4 proc.), w Danii (+3,8 proc.), Szwecji (+3,4 proc.), Holandii (+3,3 proc.), a także we Włoszech i w Luksemburgu (po +3,2 proc.).

Kurczenie się podaży żywca wieprzowego w krajach Unii będzie prawdopodobnie wpływało na dalszy wzrost cen wieprzowiny na rynku Wspólnoty. Duży wpływ na popyt będzie miała pogoda, która może przyczynić się do wzrostu zainteresowania zakupami przez konsumentów.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności