Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rosyjski sektor wieprzowiny otrzyma wsparcie

Rosyjski sektor wieprzowiny otrzyma wsparcie

Z uwagi na przystąpienie do Światowej Organizacji Handlu (WTO), będą musiały wzrosnąć standardy jakościowe rosyjskiego mięsa. Rosja będzie musiała w ciągu najbliższych 2-3 lat zainwestować w sektor wieprzowiny ok. 140 mld RUB (4,66 mld USD).

Jeśli do 2020 r. inwestycje nie zostaną zakończone, rosyjski sektor wieprzowiny będzie niekonkurencyjny, a miejscowi producenci będą wypierani przez przedsiębiorstwa zagraniczne. Obecnie, jedynie 20 rosyjskich zakładów jest w stanie sprostać tej konkurencji w odniesieniu do kosztów wytwarzania wieprzowiny.

Około 40 proc. krajowej produkcji pochodzi z gospodarstw prywatnych, w których nie stosuje się nowoczesnej technologii. Do odbudowy przemysłu potrzebne są inwestycje na dużą skalę, budowa nowych i modernizacja istniejących zakładów. Rosyjskie ministerstwo rolnictwa we współpracy z krajowym związkiem hodowców trzody chlewnej opracowuje obecnie projekt budowy zakładów przetwórczych wieprzowiny o zdolności produkcyjnej 2 mln szt. rocznie.

Po przystąpieniu Rosji do WTO spodziewany jest wzrost importu wieprzowiny, co zagrozi miejscowym producentom. Związek hodowców domaga się renegocjacji warunków członkostwa Rosji w WTO w odniesieniu do stosowania środków ochronnych w imporcie żywca trzody chlewnej.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA (na podstawie Pig Progress)

Powrót do aktualności