Ceny zbóż, notowania, aktualności

Kolejna obniżka prognozy produkcji pszenicy na świecie

Kolejna obniżka prognozy produkcji pszenicy na świecie

Zredukowano również prognozę zapasów końcowych pszenicy - z 188,13 mln ton do 185,76 mln ton. Negatywnych korekt dokonano przede wszystkim dla Unii Europejskiej i Rosji (aż o 3 mln ton do 53 mln ton), ze względu na skutki suszy. Spodziewane zbiory w Australii nie uległy zmianie - nadal 26 mln ton, chociaż ostatnie doniesienia z kontynentu australijskiego wskazują na możliwość redukcji prognoz. Oznaczało by to jeszcze mniejszą produkcję pszenicy i znalazło odzwierciedlenie w umocnieniu się cen.

Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon nie przyniesie zapowiadanych na początku roku znaczących spadków notowań pszenicy, a ceny pozostaną najprawdopodobniej na wysokim poziomie.

Odmiennie przedstawia się sytuacja w przypadku zbóż paszowych. Konieczność dokonania przesiewów po mroźnej zimie w Europie spowodowała wzrost areału zbóż gatunków paszowych, w tym przede wszystkim kukurydzy i jęczmienia. Kukurydzy powinno być pod dostatkiem i to pomimo utrzymywania się produkcji bioetanolu w USA na wysokim poziomie.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności