Ceny zbóż, notowania, aktualności

Niższe niż przed rokiem zbiory i eksport zbóż z Rosji

Niższe niż przed rokiem zbiory i eksport zbóż z Rosji

Zbiory w Rosji w sezonie 2012/2013 mogą spaść o 4 proc. Warto dodać, że w minionym tygodniu także analitycy Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) obniżyli swoje dotychczasowe prognozy i obecnie oczekują, że produkcja pszenicy w Rosji wyniesie 54 mln ton.

Prognozowany poziom zbiorów w Rosji, jest istotny w kontekście oczekiwanego potencjału eksportowego. Rosja należy do czołówki eksporterów pszenicy na świecie i wielkość eksportu tego zboża wpływa na kształtowanie się cen zbóż na rynku globalnym. W 2010 r. wprowadzenie zakazu eksportu stanowiło jeden z najważniejszych czynników gwałtownych wzrostów cen zbóż po żniwach nie tylko na rynku europejskim, lecz także za oceanem.

Międzynarodowa Rada Zbożowa bazując na swoich prognozach zbiorów i szacunkach zapasów przewiduje, że Rosja w sezonie 2012/2013 wyeksportuje 21,2 mln ton zbóż, wobec 26,5 mln t w sezonie 2011/2012. W opinii Rady eksport pszenicy w nadchodzącym sezonie wyniesie 17 mln t, co oznacza spadek o 4,5 mln t w ciągu roku.

Bardziej pesymistyczne prognozy eksportu prezentuje cytowana wcześniej agencja SovEcon, w opinii której w sezonie 2012/2013 Rosja wyeksploruje zaledwie 18 mln t zbóż, z czego 14 mln t stanowić będzie pszenica. Pomiędzy tymi oczekiwaniami plasuje się USDA, która przewiduje, że Rosja poza granicę kraju sprzeda w analizowanym okresie 16 mln ton. Warto dodać, że jeszcze miesiąc temu eksperci USDA prognozowali eksport pszenicy rosyjskiej w nadchodzącym sezonie na 21 mln ton, a Rada Zbożowa na 19 mln ton.

Obniżki prognoz wynikają z niekorzystnych dla wegetacji pszenicy warunków pogodowych w regionach centralnej i południowej Rosji oraz w regionie nadwołżańskim.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności