Ceny zbóż, notowania, aktualności

W tym roku zmaleje produkcja jak i spożycie wieprzowiny

W tym roku zmaleje produkcja jak i spożycie wieprzowiny

IERiGŻ szacuje, że dalszy coraz głębszy spadek produkcji trzody wystąpi również w 2013 r.

- W 2012 r., w wyniku redukcji pogłowia, produkcja wieprzowiny zmniejszy się do około 1 680 tys. ton, wobec 1 876 tys. ton w 2011 r., tj. o blisko 200 tys. ton (o około 10 proc.) - napisano w raporcie IERiGŻ.

- Dalszy coraz głębszy spadek produkcji trzody wystąpi również w 2013 r., przynajmniej w I półroczu, ale na razie nie ma wystarczająco pewnych podstaw, aby go kwantyfikować. Można natomiast stwierdzić, że obniżenie produkcji będzie miało korzystny wpływ na ceny skupu i dlatego również w roku gospodarczym 2012/2013 należy się spodziewać wysokich cen skupu trzody w Polsce. Wskazuje na to także utrzymujący się trend wzrostowy cen w Unii Europejskiej - dodano.

IERiGŻ ocenia, że w lipcu 2012 r. w stosunku do marca pogłowie trzody sezonowo wzrośnie do około 12 300 tys. sztuk, ale w porównaniu z lipcem 2011 r. będzie mniejsze o około 10 proc.

- W 2012 r. należy spodziewać się obniżenia eksportu i spożycia wieprzowiny oraz wzrostu jej importu, ujemnego salda obrotów handlu zagranicznym i cen detalicznych. Z podobną sytuacją będziemy mieć do czynienia w 2013 r. - napisano.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności