Ceny zbóż, notowania, aktualności

IERiGŻ szacuje, że tegoroczne zbiory zbóż będą niższe o 7 proc.

IERiGŻ szacuje, że tegoroczne zbiory zbóż będą niższe o 7 proc.

Jak szacuje IERiGŻ, w bieżącym roku krajowe uprawy ozime przezimowały znacznie gorzej niż w roku ubiegłym.

- Według ocen GUS ok. 30 proc. powierzchni zasiewów zbóż ozimych kwalifikowało się do zaorania. Najgorzej przezimowały jęczmień, rzepak, pszenżyto i pszenica, a nieco lepiej inne zboża. Część zaoranej powierzchni została zastąpiona zbożami jarymi, które z reguły niżej plonują niż zboża ozime. W efekcie szacunkowe zbiory zbóż w Polsce w 2012 r. będą niższe niż przed rokiem o około 7 proc. (24,8 wobec 26,8 mln ton w 2011 r.) - napisano w raporcie IERiGŻ.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności