Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wstąpienie Rosji do WTO zagraża rozwojowi tamtejszego sektora wieprzowiny

Wstąpienie Rosji do WTO zagraża rozwojowi tamtejszego sektora wieprzowiny

Takie wnioski przedstawił dr Jurij Kowaliow, prezes Krajowego Związku Hodowców Świń Federacji Rosyjskiej, na Europejskim Kongresie Producentów Trzody Chlewnej odbywającym się w Wilnie w dniach 30.05-1.06.

Przystąpienie Federacji Rosyjskiej do WTO powoduje szereg zmian w polityce handlowej w sektorze wieprzowiny. Po pierwsze stawka celna na import nieprzetworzonej wieprzowiny w ramach kontyngentu (430 tys. t) została obniżona z 15 do 0 proc. Po drugie, stawka dla importu poza kwotą została obniżona z 75 do 65 proc. Co więcej, cło na import żywej trzody na ubój zostało obniżone z 40 do 5 proc., a na produkty uboczne (podroby) oraz tłuszcz z 25 do 15 proc.

Jak twierdzą rosyjscy specjaliści, łączny efekt tych zmian spowoduje obniżkę ceny kilograma trzody chlewnej przeciętnie o 10 rubli (1,0-1,1 zł), co będzie oznaczało roczną stratę dla branży w wysokości 20 mld rubli. Spowoduje to znaczny spadek zysków producentów. Niektórzy z nich, szczególnie ci mniej efektywni stosujący przestarzałe technologie, mogą zacząć ponosić straty. Z kolei dla tych, którzy inwestują w nowoczesną produkcję, wydłuży się przeciętny okres zwrotu z inwestycji z 8 do ponad 12 lat. Może to spowodować mniejsze od założonego w rządowych planach tempo rozwoju takiej produkcji.

J. Kowaliow podał również szereg interesujących danych dotyczących sektora wieprzowiny w Rosji. I tak, produkcja wieprzowiny pomiędzy rokiem 1992 a 2005 zmniejszyła się prawie dwukrotnie z 2784 do 1520 tys. t. W tym czasie zupełnie załamała się produkcja przemysłowa, która w 2005 r. wynosiła 420 tys. t i stanowiła zaledwie 28 proc. całej produkcji w porównaniu z 1684 tys. t i 60 proc. w roku 1992. W tym samym czasie produkcja 'przyzagrodowa'' w dużej mierze na własne potrzeby, w małych, nieefektywnych gospodarstwach utrzymała się na praktycznie niezmienionym poziomie około 1100 tys. t.

Jednak od roku 2005 do dziś sektor przeszedł duże zmiany, a ambitne plany rządowe zakładają kontynuację tych trendów. Produkcja wieprzowiny w 2011 r. była o 58 proc. wyższa niż w roku 2005 i wyniosła 2406 tys. t. Jeszcze w 2007 r. Rosja produkowała mniej wieprzowiny niż Polska, jednak w ub.r. produkowała już o 1/3 więcej.

Według rządowych planów produkcja w 2015 r. ma wynieść 3185 tys. t i będzie o 32 proc. wyższa niż w roku 2011. Udział produkcji przemysłowej ma wzrosnąć do 73 proc. Szybkiemu wzrostowi produkcji w nowoczesnych, wielkich gospodarstwach będzie towarzyszył stopniowy spadek nieefektywnej produkcji 'przyzagrodowej''. 57 proc. produkcji będzie pochodzić z nowoczesnych, nowo wybudowanych obiektów, a 37 proc. ze starych obiektów, które przejdą gruntowną modernizację. Udział starych, niemodernizowanych gospodarstw spadnie do 6 proc. w porównaniu z 86 proc. w 2005 r. i 14 proc. w roku 2010. Najnowocześniejsze gospodarstwa mają uzyskiwać wyniki zbliżone do gospodarstw w Zachodniej Europe i Ameryce Północnej.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności