Ceny zbóż, notowania, aktualności

Eksport zbóż z Ukrainy wzrósł blisko dwukrotnie

Eksport zbóż z Ukrainy wzrósł blisko dwukrotnie

Z tej wartości, 12,7 mln t stanowiła kukurydza, co oznacza wzrost wielkości eksportu o 28,3 proc. w skali roku. Według oficjalnych danych jeszcze silniej wzrósł w analizowanym okresie eksport pszenicy, bo aż o 51 proc. do 5,0 mln ton. Warto dodać, że jednocześnie odnotowano nieznaczny spadek eksportu jęczmienia - o 2,5 proc. r/r do 2,4 mln ton.

Międzynarodowa Rada Zbożowa prognozuje, że całkowity eksport zbóż w sezonie 2011/2012 z Ukrainy wyniesie 21,6 mln ton. Biorąc pod uwagę, że w okresie maj-czerwiec 2012 r. wolumen eksportu zbóż z Ukrainy był znacznie wyższy aniżeli w tym samym okresie 2011 roku, możliwe jest, że faktyczna wielkość eksportu będzie zbliżona do tej wartości.

Z danych ukraińskiego Ministerstwa Rolnictwa wynika, że w ciągu pierwszych pięciu dni czerwca wyeksportowano z Ukrainy 430 tys. t zbóż, z czego 290 tys. t stanowiła kukurydza, 130 tys. t pszenica, a 6,5 tys. t jęczmień.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej (na podst.BlackSeaGrain)

Powrót do aktualności