Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Zdrożała pszenica konsumpcyjna

ARR: Zdrożała pszenica konsumpcyjna

Średnia cena żyta konsumpcyjnego, po wzroście w trzech poprzednich tygodniach, na przełomie maja i czerwca 2012 r. obniżyła się do 915 zł/t, tj. o 0,6 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Jednocześnie była ona o 7 proc. wyższa od ceny notowanej przed miesiącem oraz o 11 proc. wyższa niż przed rokiem.

Cena jęczmienia paszowego, w odniesieniu do poprzedniego tygodnia, wzrosła o 2,8 proc., do 871 zł/t. Była ona jednak o 1 proc. niższa niż przed miesiącem, ale o 9 proc. wyższa niż przed rokiem.

Cena skupu kukurydzy przeciętnie w kraju wynosiła 863 zł/t, tj. o 2,5 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. Była to cena zbliżona do notowanej przed miesiącem, ale o 12 proc. niższa niż rok wcześniej.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności