Ceny zbóż, notowania, aktualności

Prognozy zbiorów zostały obniżone

Prognozy zbiorów zostały obniżone

Z opublikowanej przez GUS wiosennej oceny stanu upraw w I dekadzie maja 2012 r. wynika, że tegoroczne straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych w Polsce są znacznie wyższe niż przed rokiem. W przypadku jęczmienia ozimego oceniono je na 41,6 proc. powierzchni upraw, a pszenicy ozimej 32,4 proc. Wysokie straty odnotowano również dla pszenżyta ozimego (30,1 proc.), mniejsze dla ozimych mieszanek zbożowych (17,4 proc.) i żyta (5,3 proc. ).

W przypadku pszenicy ozimej największe straty zimowe i wiosenne wystąpiły w województwie kujawsko-pomorskim, łódzkim i wielkopolskim. Natomiast w ocenie ekspertów GUS kondycja upraw w województwie podkarpackim i podlaskim była lepsza niż przed rokiem, a w zachodnio-pomorskim określono ją na poziomie z ubiegłego roku. Ogólnie stan zasiewów pszenicy ozimej oceniono na 3,2 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,5 stopnia niżej w porównaniu do średniej z lat 2006-2010.

Natomiast stan zasiewów żyta GUS oszacował na 3,3 stopnia kwalifikacyjnego, czyli na poziomie ubiegłego roku i o 0,2 stopnia niżej od średniej z lat 2006-2010. Zasiewy żyta najwyżej oceniono w województwach małopolskim i podkarpackim, a najniżej w kujawsko-pomorskim i lubelskim. W dziesięciu województwach stan zasiewów żyta w bieżącym roku oceniono jako lepszy od analogicznej oceny w roku ubiegłym.

Przedstawione w ubiegłym tygodniu informacje potwierdzają, że wielkość tegorocznych zbiorów w kraju będzie niższa niż przed rokiem. Eksperci Sparksa w opublikowanym w dniu 6 czerwca br. raporcie prognozują, że produkcja zbóż ogółem w Polsce wyniesie 24,58 mln t, wobec 25,28 mln t prognozowanych przed miesiącem. Jednocześnie szacują, że zapasy początkowe w dniu 1 lipca 2012 r., czyli na początku sezonu 2012/2013, wyniosą 1,68 mln t, czyli o blisko 15 proc. więcej niż przed rokiem. Oznacza to, że całkowita podaż krajowa wyniosłaby w sezonie 2012/2013 26,26 mln t, wobec 28,14 mln t w kończącym się sezonie 2011/2013. Jest to spadek o niespełna 7 proc. w skali roku.

Jednakże, jeżeli z powyższych kalkulacji wyłączyć kukurydzę, to prognozy Sparksa wskazują, że podaż zbóż obniży się ponad 9 proc. do 23,12 mln ton.

Niższa produkcja zbóż będzie stanowiła czynnik sprzyjający podtrzymaniu wysokich cen w kraju, jednakże tendencje cenowe po żniwach będą przede wszystkim zależeć od sytuacji na rynku europejskim i globalnym. W krótkim okresie duże znacznie będzie mieć również kształtowanie się kursu EUR/PLN.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności