Ceny zbóż, notowania, aktualności

Kraje nadbałtyckie tracą na rosyjskim zakazie importu świń

Kraje nadbałtyckie tracą na rosyjskim zakazie importu świń

W 2011 r. udział eksportu trzody chlewnej w ich produkcji wynosił w tych krajach ok. 73 proc. W ubiegłym roku Łotwa wyeksportowała do Rosji 16,3 tys. ton żywych świń o wartości 28 mln USD. Roczna produkcja żywca wieprzowego w tym kraju wyniosła 21,6 tys. ton, co oznacza, że ok. 77 proc. trafiło na rynek rosyjski. Podobna sytuacja miała miejsce w Estonii, gdzie w 2011 r. wyprodukowano 313 tys. szt. trzody chlewnej, z czego rekordową ilość - 200 tys. szt. wywieziono do Rosji. Najmniej zależna od eksportu świń do Rosji była Litwa. Zakaz eksportu poskutkował nadprodukcją trzody chlewnej w krajach nadbałtyckich i spadkiem cen. W pierwszej połowie 2012 r. estońskie pogłowie trzody chlewnej może zostać zmniejszone o 20 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2011 r.

Na Łotwie redukcja stada może wynieść 15 proc., a na Litwie tylko 7 proc. Według Eurostat, na skutek rosyjskich restrykcji państwa członkowskie UE stracą rocznie 75 mln EUR (99 mln USD), z czego ok. 90 proc. przypadnie na kraje nadbałtyckie. Najbardziej ucierpi estoński sektor wieprzowiny, gdzie straty szacowane są 25 mln EUR (33 mln USD) rocznie. Rosja wprowadziła zakaz importu żywca z UE z dniem 20 marca br. z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa ze Schmallenbergu oraz niedostateczną kontrolę ze strony unijnych służb weterynaryjnych podczas wywozu zwierząt i niespełnienie rosyjskich wymogów odnośnie ich certyfikacji.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności