Ceny zbóż, notowania, aktualności

W Wielkiej Brytanii spada produkcja wołowiny

W Wielkiej Brytanii spada produkcja wołowiny

Spadkowy trend w produkcji będzie wynikiem redukcji urodzeń cieląt w 2010 roku, co wpłynie na zmniejszenie liczby bydła kierowanego na ubój w najbliższych dwóch latach. Kurczące się stado krajowego pogłowia bydła sprawia, że maleje liczba byków i krów kierowanych do uboju.

W 2011 roku pogłowie bydła w Wielkiej Brytanii liczyło 9,68 mln sztuk, tj. było o 2 proc. mniejsze niż w 2010 roku. W I kwartale br. Brytyjczycy wyprodukowali 223 tys. ton mięsa wołowego i cielęcego, tj. o 8 proc. mniej niż przed rokiem. Jest to dowód świadczący o słabnącej podaży zwierząt rzeźnych.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA (na podstawie Meat Livestock Australia)

Powrót do aktualności