Ceny zbóż, notowania, aktualności

Stan zbóż i rzepaku gorszy niż w roku ubiegłym

Stan zbóż i rzepaku gorszy niż w roku ubiegłym

Stan zasiewów zbóż ozimych i rzepaku ozimego w połowie maja br. był gorszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ocena stanu zasiewów zbóż jarych i rzepaku jarego była również niższa od ubiegłorocznej, a także niższa od oceny średniej z lat 2006-2010 r. - podaje GUS.

Stan zasiewów pszenicy ozimej oceniono na 3,2 stopnia kwalifikacyjnego (w pięciostopniowej skali kwalifikacji, gdzie 5 oznacza stan bardzo dobry), o 0,3 stopnia niżej zarówno w porównaniu do roku ubiegłego oraz o 0,5 stopnia niżej w porównaniu do średniej z lat 2006-2010. Najlepiej pszenica prezentowała się w województwie podkarpackim (4 stopnie) najgorzej w kujawsko-pomorskim (2,5 stopnia). Stan gorszy niż przed rokiem wykazano w większości województw za wyjątkiem województw: podkarpackiego i podlaskiego, natomiast w województwie zachodniopomorskim oceniono na poziomie ubiegłego roku.

Żyto oceniono na 3,3 stopnia kwalifikacyjnego na poziomie ubiegłego roku i o 0,2 stopnia niżej od średniej z lat 2006-2010. Zasiewy żyta najwyżej oceniono w województwach: małopolskim i podkarpackim - na 3,8 stopnia, śląskim - na 3,6 stopnia, a najniżej w województwach: kujawsko-pomorskim- na 2,9 stopnia i lubelskim - na 3 stopnia.

Stan zasiewów jęczmienia ozimego GUS oszacował na 3,2 stopnia kwalifikacyjnego - o 0,1 stopnia kwalifikacyjnego niżej w porównaniu z wiosenną oceną roku ubiegłego i o 0,3 stopnia niżej od średniej z lat 2006-2010, przy czym w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim, ocena ta była wyższa od ubiegłorocznej. Zasiewy jęczmienia ozimego najwyżej oceniono w województwie podkarpackim na 3,7 stopnia, a najniżej w województwie kujawsko-pomorskim na 2,3 stopnia. Największą różnicę w ocenie stanu upraw jęczmienia ozimego w porównaniu z ubiegłoroczną wiosenną oceną wykazano w województwach: lubelskim (niżej o 1 stopień) oraz kujawsko-pomorskim i lubuskim (niżej o 0,7 stopnia). Gorzej oceniono zasiewy jęczmienia ozimego w województwach, natomiast w województwach małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim ocena stanu jęczmienia ozimego była na poziomie ubiegłorocznej - informuje GUS.

Pszenżyto ozime również oceniono na 3,2 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,1 stopnia niżej w porównaniu z rokiem ubiegłym i o 0,4 stopnia niżej od średniej z lat 2006-2010. Podobnie oceniono też mieszanki zbożowe.

Plantacje rzepaku i rzepiku ozimego wyglądały nieco gorzej. Oceniono je na 3,1 stopnia kwalifikacyjnego, o 0,2 stopnia wyżej niż przed rokiem i o 0,5 stopnia niżej od średniej z lat 2006-2010. Najlepszy był stan plantacji w województwie podkarpackim (oceniany na 3,6 stopnia kwalifikacyjnego), a najsłabszy w województwach: kujawsko-pomorskim - 2,2 stopnia i lubuskim 2,9 stopnia.

Źródło: farmer.pl za: GUS

Powrót do aktualności