Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wysoka podaż zboża i niskie zapotrzebowanie na ziarno sprzyjają spadkom cen

Wysoka podaż zboża i niskie zapotrzebowanie na ziarno sprzyjają spadkom cen

W kierunku obniżek cen zbóż oddziaływało również stosunkowo niskie zapotrzebowanie zgłaszane na zboże ze strony przetwórców. Eksperci Sparksa oceniają, że zarówno młyny, jak i wytwórnie pasz, dysponują nadal zapasami ziarna zgromadzonymi w drugiej połowie kwietnia bieżącego roku. Ponadto w czerwcu, część młynów planuje przerwę technologiczną w produkcji.

Jednocześnie, według informacji zebranych przez Sparksa w zeszłym tygodniu, do kraju docierały partie ziarna z importu w ramach wcześniej podpisanych kontraktów. Niemniej jednak, wolumen importu realizowanego na bieżąco był relatywnie niski, co wynikało m.in. z osłabienia się złotego.

Deprecjacja waluty krajowej niweluje po części spadki ceny zbóż u partnerów handlowych z południa Europy. Jednak z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że w tygodniu 7-13 maja 2012 r. np. na Węgrzech cena pszenicy paszowej, jęczmienia paszowego i kukurydzy wyrażona w euro była najniższa we Wspólnocie. Dla porówna w analizowanym okresie przeciętna cena kukurydzy płacona przez przedsiębiorstwa wynosiła w Polsce 201 EUR/t, na Węgrzech 177 EUR/t, a średnio w Unii 206 EUR/t.

Według Sparksa w ubiegłym tygodniu zakup i sprowadzenie kukurydzy węgierskiej do centrum Polski to koszt 940 PLN/t, czyli porównywalny z ceną ziarna krajowego, która według tego samego źródła wynosiła w tym czasie od 880 PLN/t na południu do 950 PLN/t na północy kraju (z dostawą).

Ponadto, monitoring cen zbóż Sparksa wskazuje, że ceny pszenicy paszowej w minionym tygodniu, w zależności od regionu kraju, kształtowały się w przedziale 920-970 PLN/t, co oznacza w relacji tygodniowej spadek górnej granicy przedziału o 10 PLN/t.

Mimo małego zapotrzebowania na zboża konsumpcyjne ze strony młynów ceny pszenicy konsumpcyjnej nie uległy istotnym zmianom i kształtowały się przeciętnie w przedziale 920-990 PLN/t. Podobnie, na niezmiennym poziomie w skali tygodnia utrzymały się ceny żyta konsumpcyjnego 940-980 PLN/t. Czynnikiem ograniczającymi spadki cen zbóż jest słabnący złoty oraz obawy odnośnie do wielkości tegorocznych zbiorów nie tylko w kraju, lecz również w krajach należących do największych eksporterów zbóż.

Warto jednak zauważyć, że w skali miesiąca ceny zbóż konsumpcyjnych znacząco spadły. Cztery tygodnie temu przeciętne ceny pszenicy konsumpcyjnej Sparks szacował na 970-1030 PLN/t, a żyta konsumpcyjnego na 940-1000 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności