Ceny zbóż, notowania, aktualności

Dalszy spadek pogłowia trzody chlewnej

Dalszy spadek pogłowia trzody chlewnej

W stosunku do ubiegłego roku spadła populacja wszystkich grup hodowlanych: warchlaków (-18 proc.), prosiąt o wadze do 20 kg (-17 proc.), tuczników (-6 proc.) oraz świń na chów (-5 proc.). W gospodarstwach indywidualnych, gdzie znajdowało się ok. 83 proc. krajowego pogłowia trzody, liczebność obniżyła się w skali roku o ok. 15 proc.

W strukturze stada trzody ogółem zmniejszył się udział prosiąt i warchlaków, zwiększył udział tuczników i świń do odchowu, w tym macior. Obecne stado trzody chlewnej w Polsce jest najniższe od ponad 50 lat, a w ciągu ostatniej dekady zmniejszyło się o jedną trzecią. Stan pogłowia odnotowany pod koniec marca br. odzwierciedla dalsze pogłębienie się trendu spadkowego z roku ubiegłego w wyniku niskiej opłacalności produkcji żywca wieprzowego, spowodowanej wysokimi cenami pasz.

Wyższe ceny żywca wieprzowego w 2011 r. nie zrekompensowały wysokich podwyżek cen zbóż. Średnia cena skupu żywca wieprzowego w 2011 r. wyniosła 4,52 zł/kg i była o 16 proc. wyższa od rejestrowanej w 2010 r. Wzrost cen żywca na targowiskach wyniósł 21 proc. do 4,63 zł/kg. Tymczasem przeciętna cena skupu zbóż podstawowych w ciągu 2011 r. wzrosła o 47,5 proc., a na targowiskach zboża podrożały o 55 proc. W pierwszym kwartale br. opłacalność chowu świń nieco poprawiła się.

Ceny skupu i targowiskowe żywca wieprzowego wzrosły odpowiednio o 32 proc. i 29 proc., natomiast ceny skupu zbóż i na targowiskach spadły w tym czasie o 10 proc. i 2 proc. Relacja cen skupu 1 kg żywca do targowiskowej ceny żyta w marcu br. wzrosła do 6,3 wobec 5,3 przed rokiem. Jest to jednak nadal bardzo niski wskaźnik, przy 10-11 przyjętym jako graniczny dla opłacalności tuczu.

Poprawa rentowności produkcji oraz niskie pogłowie prosiąt wpłynęły na wzrost ich cen. W okresie marcu br. cena jednego prosięcia na chów wynosiła średnio 171 zł i była o 65 proc. wyższa niż przed rokiem.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności