Ceny zbóż, notowania, aktualności

Prezes PKM Duda: Spadek pogłowia odbije się na wynikach całej branży mięsnej

Prezes PKM Duda: Spadek pogłowia odbije się na wynikach całej branży mięsnej

Marzec 2012 r. zakończył się w Polsce pogłowiem trzody chlewnej na niskim poziomie 11.478,0 tys. sztuk. - Spadek poglowia trzody chlewnej wpłynie zapewne na wzrost cen na skupie, a to znajdzie negatywne odzwierciedlenie w wynikach branży mięsnej - prognozuje Maciej Duda.

W I kwartale 2012 r. Grupa PKM Duda osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 509,1 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego stanowiło wzrost o 48,5 proc. Skonsolidowane przychody eksportowe urosły w ciągu roku o 12,6 proc. do poziomu 58,9 mln zł i stanowiły 12-proc. udział w przychodach ogółem. Wobec bardzo trudnych warunków rynkowych Grupa PKM Duda nie zdołała powtórzyć poziomów rentowności zanotowanych w I kwartale 2011 r. Na poziomie wyniku netto Grupa miała 1,8 mln straty wobec 7,2 mln zysku netto przed rokiem.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności