Ceny zbóż, notowania, aktualności

USDA oczekuje w nadchodzącym sezonie spadku globalnych zbiorów pszenicy i wyższej produkcji kukurydzy

USDA oczekuje w nadchodzącym sezonie spadku globalnych zbiorów pszenicy i wyższej produkcji kukurydzy

Ponadto, według najnowszego raportu USDA, światowe zbiory kukurydzy w sezonie 2012/13 (1 września 2012 r. - 31 sierpnia 2013 r.) mają osiągnąć rekordowy poziom blisko 946 mln ton, czyli o niemalże 9 proc. wyższy niż szacowany w kończącym się sezonie. Oczekiwany wzrost światowej produkcji tego zboża jest głównie wynikiem prognozowanych wysokich zbiorów w USA. Według ekspertów USDA zbiory kukurydzy w tym kraju osiągną niemalże 376 mln t, wobec 314 mln t w sezonie 2011/2012.

Porównując te prognozy do oceny zbiorów w sezonie 2012/2013 przedstawionej w ostatnim raporcie Międzynarodowej Rady Zbożowej, należy zauważyć, że zgadzają się one co do ogólnych tendencji - spadku globalnej produkcji pszenicy i wzrostu zbiorów kukurydzy. Jednakże USDA jest bardziej optymistyczna. W przypadku pszenicy różnica jest niewielka, gdyż USDA przewiduje zbiory wyższe od 2 mln ton.

Niemniej jednak, na rynku kukurydzy rozbieżności są duże, gdyż analitycy Rady prognozują zbiory tego zboża w sezonie 2012/2013 na 900 mln t, a USDA aż na 946 mln ton. Jednakże, należy unikać pochopnej interpretacji tych danych, gdyż początek i koniec sezonu w przypadku obu agencji analitycznych liczony jest odmiennie. USDA liczy sezon od początku września 2012 r. do końca sierpnia 2013 r., a Międzynarodowa Rada Zbożowa od początku lipca 2012 r. do końca czerwca 2013 roku. W okresie lipiec-sierpień, gdzie występuje rozbieżność między sezonami, kukurydza zbierana jest w Chinach, które są drugim po USA producentem tego zboża. Oznacza to, że Rada bierze pod uwagę zbiory z tego roku, a USDA z przyszłego.

W naszej ocenie do analizy bilansu popytu i podaży zbóż ogółem w perspektywie 2012 r. bardziej przydatna jest prognoza Rady. Jednakże, inwestorzy na rynkach terminowych przede wszystkim śledzą raporty USDA (największy rynek terminowy kukurydzy funkcjonuje na giełdzie w Chicago). Dlatego też na notowaniach cen w kontraktach terminowych wpływ będą miały głównie szacunki amerykańskie.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności