Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rośnie światowa produkcja wieprzowiny i mięsa drobiowego

Rośnie światowa produkcja wieprzowiny i mięsa drobiowego

Według FAO w bieżącym roku światowa produkcja mięsa wzrośnie o 2 proc. do 302 mln ton.

Takie wnioski płyną z najnowszej publikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Food Outlook. Ukazuje się ona dwa razy w roku. Obecne wydanie przedstawia najnowsze szacunki dotyczące produkcji i handlu zagranicznego mięsem w 2011 r. oraz prognozy na rok 2012.

FAO szacuje, że sporządzany przez tę organizację indeks światowych cen mięsa w kwietniu 2012 r. mógł osiągnąć poziom 182 pkt., co stanowi nowy rekord. W pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku mięso było przeciętnie o 3,3 proc. droższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Według FAO w bieżącym roku światowa produkcja mięsa wzrośnie o 2 proc. do 302 mln t. Wzrost będzie skoncentrowany w krajach rozwijających się. Kraje rozwinięte mogą doświadczyć nawet spadku produkcji spowodowanej niską opłacalnością. Z jednej strony wysokie są koszty, a z drugiej notowany jest zastój w rozwoju wewnętrznego popytu na mięso. Dochodzi do tego również zacięta konkurencja ze strony krajów rozwijających się.

Wzrost produkcji mięsa będzie w dużej mierze wynikiem wyższej produkcji wieprzowiny. Wg prognoz FAO produkcja tego gatunku mięsa wzrośnie o 2,6 proc. do 111,7 mln t. Regionem, który ma duży wpływ na światową produkcję wieprzowiny w ostatnich latach jest Azja Wschodnia. W ubiegłym roku rozliczne kataklizmy w tym regionie (trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii, pryszczyca w Korei Pd., choroby trzody w Chinach) sprawiły, że obniżyła się światowa produkcja wieprzowiny. W bieżącym roku sytuacja się odwróci. FAO oczekuje, że produkcja w Chinach zwiększy się o 4 proc. do 62,8 mln t. Produkcja może rosnąć również w Japonii i Wietnamie. Produkcja w Korei Pd. może w bieżącym roku może się znacząco odbudować i być o około 20 proc. wyższa niż rok temu, kiedy sektor był zdruzgotany epidemią pryszczycy.

FAO przewiduje, że światowa produkcja mięsa drobiowego urośnie w bieżącym roku o 1,8 proc. do 103,5 mln t. Tutaj znów większość przyrostu przypadnie na Azję (+1,2 mln t), ale dużą część będzie miał również wzrost w Ameryce Pd. (+0,5 mln t). W ostatnich latach zazwyczaj produkcja drobiu na świecie rosła szybciej niż produkcja wieprzowiny. W tym roku będzie inaczej ze względu na odbudowę produkcji mięsa ze świń w Azji po kataklizmach, ale także ze względu na oczekiwane wysokie ceny pasz, wpływające na opłacalność i w rezultacie bardzo szybko na produkcję mięsa z drobiu.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności