Ceny zbóż, notowania, aktualności

IERiGŻ: Zbiory zbóż będą w tym roku niższe niż 25 mln ton

IERiGŻ: Zbiory zbóż będą w tym roku niższe niż 25 mln ton

"W bieżącym roku uprawy ozime przezimowały znacznie gorzej niż w roku ubiegłym. (...) W efekcie szacunkowe zbiory zbóż w Polsce w 2012 r. będą niższe niż przed rokiem. Ocenia się, że w 2012 r. mogą one obniżyć się do poniżej 25 mln ton, wobec 26,6 mln ton w 2011 r." - napisano w majowym raporcie IERiGŻ.

"Na rynku zbóż po przejściowych spadkach ceny wykazują tendencję wzrostową. Sprzyjają temu wysokie straty zimowe zbóż ozimych, głównie pszenicy i jęczmienia, co pogłębia pesymizm co do poziomu tegorocznych zbiorów. Także na rynkach światowych ceny utrzymują się na wysokim poziomie, mimo dobrych zbiorów w sezonie 2011/12 oraz optymistycznych prognoz co do produkcji zbóż w sezonie 2012/13. Wpływa na to rosnący popyt, przede wszystkim paszowy" - dodano.

Zdaniem ekspertów Instytutu, dalszy rozwój sytuacji cenowej będzie zależał od kolejnych prognoz zbiorów w UE i na świecie.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności