Ceny zbóż, notowania, aktualności

Siewy kukurydzy bardzo zaawansowane

Siewy kukurydzy bardzo zaawansowane

Wzrost produkcji spowodowany jest dwoma czynnikami. Po pierwsze dobrą koniunkturą, po drugie koniecznością przesiewów po wymarzniętych uprawach zimowych.

- Powierzchnia łączna kukurydzy na ziarno i kiszonkę może być bliska mln ha, a w roku ubiegłym wynosiła 760 tys. ha. Niestety występowały braki w materiale siewnym niektórych importowanych odmian kukurydzy. Było to spowodowane znacznym zwiększeniem zapotrzebowania na materiał siewny w całej Europie, ale szczególnie w Europie środkowej i wschodniej, a także niskimi zapasami nasion po dwóch gorszych pod względem produkcji sezonach - dodała Kołakowska.

Źródło: farmer.pl / mt

Powrót do aktualności