Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rolnicy poszkodowani przez przymrozki mogą liczyć na pomoc

Rolnicy poszkodowani przez przymrozki mogą liczyć na pomoc

Prezes KRUS może odroczyć termin płatności składek, rozłożyć na raty lub umorzyć zaległe składki (na indywidualny wniosek). Prezes ANR może rozkładać na raty i odraczać płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy, bez odsetek, oraz umarzać raty płatności czynszu (też na indywidualny wniosek złożony z protokołem oszacowania strat).

ARiMR wypłaci pomoc na ponowne obsianie wymarzniętego areału - na podstawie złożonego wniosku. Samorządy zastosują ulgi w podatku rolnym.

Łączna kwota pomocy dla gospodarstwa rolnego (bez ulg podatkowych), nie może przekroczyć - w przypadku szkód spowodowanych w uprawach rolnych - 80 proc. kwoty obniżenia dochodu (90 proc. dla ONW).

Źródło: Portal Spożywczy za: farmer.pl

Powrót do aktualności