Ceny zbóż, notowania, aktualności

Mrozy wykończyły uprawy rzepaku w Lubuskiem

Mrozy wykończyły uprawy rzepaku w Lubuskiem

Z przeprowadzonych dotychczas lustracji zasiewów wynika, że także spora część upraw pszenicy, jęczmienia i pszenżyta uległa częściowemu zniszczeniu, lecz uprawy te nie są przewidziane do likwidacji - poinformował PAP Leszek Górnik z Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wlkp.

W regionie do tej pory złożono wnioski na dopłaty do zużytego materiału siewnego na 4620 ha zbóż, z tego zgłoszono oświadczenia o wystąpieniu szkód w uprawach z tytułu złego przezimowania na 260 ha.

"Z informacji telefonicznych od rolników wynika, że dużo więcej wniosków jeszcze wpłynie do naszej agencji" - powiedział PAP Leszek Górnik.

Producenci rolni mogą uzyskać dopłaty na zakup materiału siewnego na nowe uprawy. Dotyczy to rolników, którzy do obsiania swoich pól zużyli materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

W tym celu poszkodowani rolnicy powinni do 25 czerwca br. złożyć taki wniosek do swojego oddziału ARR.

"Przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy (założonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), rolnik powinien powiadomić właściwy oddział ARR o planowanych czynnościach w formie pisemnej" - powiedział PAP Leszek Górnik.

Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W związku z tym, w okresie trzech lat łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7,5 tys. euro.

Jak podał lubuski oddział ARR, dokładne szacunki strat mrozowych w województwie w uprawach będą znane do 4 kwietnia br.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłat do materiału siewnego znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl

Dopłaty do materiału siewnego są jedną z form pomocy rolnikom poszkodowanym przez zimową aurę. Producenci rolni mogą także ubiegać się o kredyty klęskowe, ulgi w podatku rolnym, odroczenie niektórych płatności i zobowiązań.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności