Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zły stan zbóż ozimych, w szczególności pszenicy

Zły stan zbóż ozimych, w szczególności pszenicy
Ponadto, według informacji przekazanych przez Sparksa, ceny pszenżyta paszowego na rynku krajowym w ubiegłym tygodniu wynosiły średnio 750-790 PLN/t, natomiast żyta paszowego 730-810 PLN/t. Eksperci Sparksa zaznaczają jednak, że podaż żyta na rynku krajowym jest w ich ocenie bardzo niska. Z kolei, ceny jęczmienia paszowego kształtowały się na poziomie 820-850 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Sparks oszacował, że w ubiegłym tygodniu przeciętne ceny pszenicy konsumpcyjnej w kraju kształtowały sie na poziomie 830-860 PLN/t (zależnie od regionu i jakości ziarna). Natomiast ceny żyta konsumpcyjnego wynosiły w analizowanym okresie 940-980 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).
W ocenie Sparksa zarówno liczba ofert sprzedaży pszenicy, jak i żyta o parametrach konsumpcyjnych w kraju pozostaje bardzo niska, co sprzyja utrzymaniu się ich cen.
Ogólnie w ostatnich tygodniach z całego kraju napływają informacje o złym stanie zbóż ozimych, w szczególności pszenicy. Cały czas brak jest ostatecznych danych odnośnie wielkości strat, jednakże można już stwierdzić, że dawno w kraju nie było tak trudnej sytuacji. O skali problemu może świadczyć duży popyt na materiał siewny zbóż jarych oraz ogólnie dobrej jakości zbóż jarych, głównie pszenicy, który mógłby być wykorzystany do zasiewów.
Pojawiają się głosy, że w związku z koniecznością przesiania pszenicy ozimej, w kraju wzrośnie produkcja kukurydzy na ziarno. Jednak, w naszej ocenie możliwości uprawy tego zboża na gruntach po zbożach ozimych pozostają bardzo ograniczone. Wynika to przede wszystkim z ograniczonej dostępności materiału siewnego, uwarunkowań glebowych i pogodowych, jak i płodozmianu.

Analizując wpływ złego przezimowania zbóż na kształtowanie się cen, warto zwrócić uwagę, że ceny ziarna w kraju kształtują się pod wpływem tendencji na rynku globalnym. W krótkim okresie trzech-czterech miesięcy nastroje na rynku wewnętrznym mogą oddziaływać się na kształtowanie ceny, jednak o poziomie cen zbóż po żniwach decydować będzie bilans popytu i podaży w na rynku 27 państw UE oraz na świecie, ewentualne zmiany regulacji po stronie największych eksporterów i importerów (np. wprowadzanie i ograniczeń w eksporcie w Rosji lub na Ukrainie), czy też nastroje na rynkach terminowych. Nie bez znaczenia będzie również kształtowanie się kursu złotego wobec euro, czy dolara amerykańskiego.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności