Ceny zbóż, notowania, aktualności

W 2011 r. saldo handlu mięsem było korzystne

W 2011 r. saldo handlu mięsem było korzystne

Bilans w handlu mięsem czerwonym oraz podrobami był korzystny, i ukształtował się na poziomie 296,4 mln euro.

W omawianym okresie eksport wieprzowiny z Polski wyniósł 309,8 tys. ton, a jego wartość ukształtowała się na poziomie blisko 580 mln euro. Przywóz wieprzowiny do naszego kraju przewyższył poziom importu z 2010 roku o 11 proc. i wyniósł 574,3 tys. ton. Wartość tego importu osiągnęła pułap 1 mld 106 mln euro.

Bilans handlu wieprzowiną ukształtował się na ujemnym poziomie - 525,8 mln euro. W 2011 roku Polska wyeksportowała także 224,5 tys. ton świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego (spadek o 4 proc.) o wartości blisko 687 mln euro oraz 40,5 tys. ton mrożonej wołowiny (spadek o 6 proc.) o wartości 125,6 mln euro - informuje FAMMU/FAPA.

Saldo wymiany handlowej żywymi zwierzętami było ujemne, kształtując się na poziomie - 84,6 mln euro. O ujemnym saldzie zadecydował znaczny wzrost wartości importu żywca wieprzowego oraz drobiowego, przy równoczesnym spadku wartości eksportu świń. W analizowanym okresie wyeksportowano żywiec wołowy o wartości 100,4 mln euro, tj. o 4 proc. mniejszej niż przed rokiem.

W przypadku żywca wieprzowego wartość eksportu obniżyła się aż o 46 proc. do 21,2 mln euro. Żywiec wieprzowy trafiał przede wszystkim na Węgry (ponad 37 tys. sztuk, czyli 34 proc. eksportu), do Rosji (około 31 tys. sztuk, 28 proc. eksportu) oraz na Litwę, do Holandii, na Łotwę, do Niemiec i na Białoruś. W 2011 roku sprowadzono do Polski świnie o wartości 163,3 mln euro, tj. o 23 proc. większej niż przed rokiem.

Jak wyliczyli analitycy FAMMU/FAPA, wartość importu drobiu zwiększyła się o 20 proc. do 81,2 mln euro. Żywiec wieprzowy przywożono do Polski głównie z Danii, Holandii, Niemiec, Litwy i Łotwy. W omawianym okresie Polska wyeksportowała łącznie 191,5 tys. ton przetworów mięsnych, tj. o 11 proc. więcej niż przed rokiem. W ujęciu wartościowym eksport tych towarów wzrósł o 12 proc. do 522,3 mln euro.

W minionym roku wyeksportowano z Polski 47,5 tys. ton kiełbas o wartości 120,5 mln euro. Kiełbasy eksportowano głównie do Wielkiej Brytanii, na Litwę, do Danii, do Niemiec, do Czech, na Słowację, do Irlandii oraz do wielu innych krajów. W omawianym okresie import przetworów do Polski wyniósł 25,1 tys. ton i był o 9,6 proc. większy niż przed rokiem. Wartość tego importu wzrosła o blisko 15 proc. do około 99 mln euro.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności