Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ceny wieprzowiny ponownie zaczęły się umacniać

Ceny wieprzowiny ponownie zaczęły się umacniać
W styczniu średnia cena reprezentatywna wieprzowiny okazała się najwyższa od 2001 roku, kiedy to ceny rosły pod wpływem kryzysu związanego z tzw. chorobą szalonych krów u bydła (BSE).

W lutym średnia cena reprezentacyjna wieprzowiny (kl. E) dla całej UE wynosiła 157,35 euro/100 kg, tj. była o 3,5 proc. wyższa od średniej ceny w styczniu br. roku, i o 9,5 proc. przewyższała średnią cenę z lutego 2011 roku.

W lutym 2012 roku (w stosunku do stycznia br.) spadły ceny wieprzowiny w 10 krajach Unii, wzrosły zaś w pozostałych państwach członkowskich. Największy spadek cen zanotowano w Grecji (-6,7 proc.), na Cyprze (-4,9 proc.), w Wielkiej Brytanii (-4,1 proc.), w Estonii (-3 proc.), we Włoszech (-3 proc.) oraz w Rumunii (-2,3 proc.) i na Słowacji (-1,1 proc.). Najbardziej wzrosły ceny we Francji (+7,6 proc.), w Polsce (+6,3 proc.), wAustrii (+5,8 proc.), w Hiszpanii (+5,6 proc.), w Belgii (+5,5 proc.), w Holandii (+5,2 proc.) oraz w Niemczech (+4,9 proc.).

W Polsce średnia cena reprezentatywna wieprzowiny w lutym wyniosła 166,12 euro/100 kg. Była zatem o 6,3 proc. wyższa niż w styczniu oraz przewyższała poziom ceny z lutego 2011 roku o blisko 21 proc. W pierwszych dwóch tygodniach marca br. (do 11 marca) ceny wieprzowiny w Unii nadal utrzymywały się na dużo wyższym poziomie niż w analogicznym okresie w poprzednich latach.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności