Ceny zbóż, notowania, aktualności

Dalsze ograniczenie krajowej podaży pszenicy

Dalsze ograniczenie krajowej podaży pszenicy

Z danych, które opublikowało Ministerstwo Rolnictwa wynika, iż od tygodnia 18-24 kwietnia br. ceny pszenicy konsumpcyjnej w Polsce w przeliczeniu na euro utrzymują się na poziome wyższym od średniej w UE. Polska pszenica o parametrach konsumpcyjnych relatywnie najdroższa była na przełomie czerwca i lipca br., gdy średnia cena w kraju wyrażona w walucie europejskiej była o blisko 19 proc. wyższa od średniej w Unii.

Od początku sierpnia ceny polskiego zboża wyrażone w euro znacząco spadły, w dużej mierze na skutek osłabienia się złotego. W przypadku analizowanych przeciętnych cen pszenicy konsumpcyjnej od początku bieżącego miesiąca utrzymują się one w kraju na poziomie o niespełna 2 proc. wyższym od średniej ceny w UE. Zmiana ta wpłynęła na wzrost zainteresowania polskim zbożem na rynku wspólnotowym. Chociaż jak podaje Sparks, nie licząc rozpoczęcia realizacji dostaw przez firmy handlowe w ramach zawartych wcześniej kontraktów (również drogą morską), w ostatnich tygodniach eksportuje się głównie pszenicę paszową do Niemiec.

Obecnie nie dysponujemy pełnymi informacjami odnośnie wymiany handlowej zbożami przez Polskę w ostatnich dwóch miesiącach, ani również w zakresie udziału zbóż konsumpcyjnych w całkowitych zbiorach. Niemniej, jak już wielokrotnie pisaliśmy, z informacji zebranych od uczestników rynku wynika, iż w większości regionów kraju jest duży problem nie tyle z wielkością, co jakością tegorocznych zbiorów. Według autorów raportu Strategie Grains w Polsce udział pszenicy konsumpcyjnej w całkowitych zbiorach tego zboża w sezonie 2011/2012 wzrośnie do 68 proc., wobec 45 proc. w sezonie ubiegłym, w porównaniu z 80 proc. latach 2008-2009. Szacunki odnośnie bieżącego sezonu, opublikowane w lipcu br., w ocenie części obserwatorów rynku są zbyt wysokie.

Silne osłabienie się złotego w okresie pożniwnym prawdopodobnie wpłynęło na dalsze ograniczenie krajowej podaży pszenicy konsumpcyjnej na rynku polskim, przy jednoczesnym wzroście cen importowych tego zboża.

Źródło: NetBrokers za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności