Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zebrano zboża z około 80 proc. areału

Zebrano zboża z około 80 proc. areału

Z wyjątkiem województw położonych na północy kraju, w pozostałych województwach zaawansowanie zbiorów sięgało 75-85%. W województwach zachodniopomorskim i pomorskim, żniwa przekroczyły półmetek.

Po okresie wyraźnego spadku cen zbóż paszowych, ostatnie dni przynoszą mniejsze zmiany cen ziarna. Przyspieszenie zbiorów spowodowało, iż podaż ziarna na rynku jest spora, głównie ziarna jakości paszowej. W zależności od regionu, w kraju notuje się duże różnice cen ziarna. Najtaniej jest na południu z racji największej podaży zbóż (największe zaawansowanie zbiorów plus sporo ofert sprzedaży ziarna z importu z południa Europy), a najdrożej w województwach położonych na północy.

Umocnienie się euro w stosunku do złotego spowodowało większy ruch w eksporcie ziarna pszenic do Niemiec drogą lądową. Firmy handlowe przymierzają się do realizacji wcześniejszych kontraktów na eksport pszenicy, który realizowany będzie drogą morską.

W zależności od regionu kraju, realne ceny płacone za pszenicę paszową z tegorocznych zbiorów kształtują się w przedziale od 620 PLN/t do 700 PLN/. Na południu i wschodzie kraju ceny pszenicy paszowej kształtują się w przedziale 580-600 PLN/t loco gospodarstwo. Im dalej na północ, tym ceny wyższe. Przy relatywnie niskich cenach pszenicy paszowej, nie ma dużego zapotrzebowania na pszenżyto, którego ceny kształtują się na poziomie 620-670 PLN/t. Z kolei, ceny żyta paszowego wynoszą 600-660 PLN/t. Ceny jęczmienia paszowego to poziom 650-720 PLN/t. Z racji uszczuplonej podaży, w dalszym ciągu bardzo wysokie pozostają ceny kukurydzy, które kształtują się w przedziale 950-1100 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Podaż zbóż konsumpcyjnych jest uszczuplona co powoduje, iż premia płacona za ziarno jakości konsumpcyjnej jest wysoka. Jak dotychczas, ceny pszenicy konsumpcyjnej są w miarę stabilne.

Zwyżki cen notuje się w przypadku żyta konsumpcyjnego z racji dużego zapotrzebowania na to zboże. Obecne ceny pszenicy konsumpcyjnej w zależności od regonu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości zawartości białka) kształtują się w przedziale 800 PLN/t do 850 PLN/t, ale ceny ziarna o najwyższych parametrach dochodzą do 900 PLN/t. Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego kształtują się w przedziale 700-800 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Źródło: Portal Spożywczy za: Izba Zbożowo-Paszowa

Powrót do aktualności