Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wzrosty cen trzody przełożą się na ceny wędlin?

Wzrosty cen trzody przełożą się na ceny wędlin?

Rosnące ceny żywca wieprzowego to nie jedyny czynnik mogący skłonić przetwórców do podniesienia cen wędlin. - Dodatkowo zbiory zbóż w Polsce, w związku z pogodą, są bardzo utrudnione i spowodują problemy szczególnie ze zbożami konsumpcyjnymi. Niestety, brak na rynku zwierząt rzeźnych i import wieprzowiny, aby zrównoważyć popyt, spowodują znaczne trudności małych ubojni. Sprzyjać to będzie koncentracji ubojów - prognozuje Andrzej Pisula.

Profesor zwraca uwagę, że braki surowcowe, już bardzo widoczne w bydle a jeszcze bardziej dotkliwe w trzodzie chlewnej, spowodują konieczność skoncentrowania się na pełniejszym wykorzystaniu surowca mięsnego w kierunku najbardziej opłacalnych i dobrze sprzedających się asortymentów. - Nieuniknione jest też dążenie do specjalizacji produkcji i wzajemnego uzupełniania oferty handlowej, oraz ograniczenia kosztów, czyli lepszego wykorzystania mocy produkcyjnej i ograniczanie zatrudnienia - mówi prof. Pisula.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności