Ceny zbóż, notowania, aktualności

Z Rosji płyną uspakajające sygnały

Z Rosji płyną uspakajające sygnały

Tegoroczna produkcja zbóż w Rosji będzie znacznie wyższa, niż w kryzysowym sezonie 2010/2011.

Nieco wyższe prognozy zaprezentowała inna rosyjska firma konsultingowa Ikar, która szacuje produkcję na 91 mln ton. Najniższą prognozę dla Rosji opublikowała Międzynarodowa Rada Zbożowa, która oczekuje zbiorów na poziomie nieco ponad 86 mln ton (raport z 28.07.11 r.).

Ogólnie analitycy są zgodni, iż tegoroczna produkcja zbóż będzie znacznie wyższa, niż w kryzysowym sezonie 2010/2011, gdy w tym kraju zebrano niewiele ponad 58 mln ton (wg Rady). W związku z powyższym rosyjski prezydent D. Medvedev zapowiedział, iż nie widzi potrzeby wprowadzania jakichkolwiek dodatkowych regulacji na rynku zbóż, które miałby chronić rynek wewnętrzny, gdyż tegoroczne zbiory są dobre. Ponadto do informacji publicznej podano, iż zapasy interwencyjne wynoszą 6,7 mln ton.

Rynek czekał na te informacje mając w pamięci zawirowania wywołane wprowadzeniem embarga w ubiegłym sezonie oraz przedżniwnymi zapowiedziami ustanowienia ceł eksportowych na zboże.

Jednakże szacuje się, iż tegoroczny potencjał eksportowy Rosji pozostanie poniżej poziomu z sezonów 2008/2009-2009/2010, gdy przekraczał 22 mln t i osiągnie poziom ok. 15 mln t (w sezonie 2010/2011 4,3 mln t). Dla porównania Rada oczekuje, iż eksport zbóż z Ukrainy w bieżącym sezonie 2011/2012 osiągnie blisko 20 mln t, wobec 12 mln t przed rokiem, a z 27 państw UE ponad 22 mln t, podczas gdy w sezonie poprzednim jego wielkość szacowana jest na blisko 33 mln ton. Oczekiwany spadek wolumenu eksportu zbóż ze Wspólnoty wynika w dużej mierze z powrotu na rynek globalny Rosji i Ukrainy.

Analizując sytuację w Rosji warto również zwrócić uwagę na wsparcie rządu dla producentów zbóż, którzy ucierpieli nie tylko w wyniku ubiegłorocznej suszy, lecz również na skutek wprowadzenia zakazu eksportu ziarna, gdyż nie stali się beneficjentami silnych wzrostów cen zbóż notowanych po ubiegłorocznych zbiorach. W minionym tygodniu minister rolnictwa Rosji zapowiedziała, że zmierza wprowadzić skup zbóż z rynku wewnętrznego z możliwością odsprzedaży zboża rolnikom po tej samej cenie. Producenci ponosiliby jedynie koszt magazynowania i przeładunku ziarna. Na terenie Rosji ok. 120 elewatorów miałoby oferować taką możliwość.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności