Ceny zbóż, notowania, aktualności

Na kształtowanie się cen zbóż wpływają obawy o jakość tegorocznych zbiorów

Na kształtowanie się cen zbóż wpływają obawy o jakość tegorocznych zbiorów

W tym samy czasie ceny pszenicy paszowej wg Federacji wynosiły od 600 do 725 PLN/t, najczęściej oferowane ceny oscylowały w granicach 660 PLN/t.

Dane Federacji są zgodne z informacjami dostarczanymi przez monitoring cen Sparksa, który wskazuje, iż średnia cena pszenicy konsumpcyjnej na początku ubiegłego tygodnia wahała się w granicach 750-850 PLN/t, a paszowej 620-720 PLN/t.

W ostatnich tygodniach obserwuje się wzrost premii za zboże o parametrach jakościowych, co wynika z obaw o podaż zbóż nadających się do przemiału. Wg Sparksa jeszcze na przełomie czerwca i lipca br. różnica pomiędzy ceną pszenicy konsumpcyjnej i paszowej średnio wynosiła ok. 50 PLN/t, podczas gdy obecnie przekracza 130 PLN/t.

Sparks szacuje, iż przed długim weekendem zebrano w kraju zboże z ok. 60-65% powierzchni upraw. jednak, pierwsze doniesienia o jakości tegorocznych zbóż wskazują, iż pogoda negatywnie odbiła się na jakości zbiorów. Duży problem stanowi przede wszystkim porastanie ziarna.

Jednakże, wg autorów Strategie Grains w Polsce udział pszenicy konsumpcyjnej w całkowitych zbiorach tego zboża w sezonie 2011/2012 wzrośnie do 68%, wobec 45% w sezonie ubiegłym. Niemniej jednak jest to poziom znacznie poniżej notowanego w latach 2008-2009 gdy odsetek pszenicy konsumpcyjnej w całkowitej produkcji szacowany był na 80%.

Nie tylko w Polsce uwaga uczestników rynku koncentruje się na kwestii podaży zbóż konsumpcyjnych. W roku ubiegłym jakości brakowało nie tylko w Unii Europejskiej, lecz także w Kanadzie, Rosji, czy Australii, co oznacza, iż globalne zapasy zbóż jakościowych są poniżej średniej wieloletniej. Pierwsze dane odnośnie jakości zbiorów w sezonie 2011/2012 wskazują, iż we Wspólnocie udział pszenicy konsumpcyjnej w całkowitych zbiorach powróci do poziomu z lat 2008-2009 i wyniesie 67% wobec 54% w roku ubiegłym. Ponadto, znaczna poprawa przewidywana jest w Niemczech (wzrost do 82% z 43% w 2010 r.), na Węgrzech (wzrost do 90% z 50% w 2010 r.), Rumunii (wzrost do 20% z 50% w 2010 r.), czy Bułgarii (wzrost do 20% z 45% w 2010 r.).

Realizacja powyższych prognoz oznaczałaby, iż w porównaniu do sezonu 2010/2011, nawet w przypadku niższej od obecnie prognozowanej podaży zbóż konsumpcyjnych z krajowych zbiorów, potencjał importu ziarna jakościowego byłby większy, co wpływałoby w dalszej części roku na ustabilizowanie się różnicy pomiędzy ceną zboża paszowego i konsumpcyjnego - podaje Bank BGŻ.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności