Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Drożeje bydło i drób

ARR: Drożeje bydło i drób

W pierwszym tygodniu sierpnia 2011 r. ceny skupu trzody chlewnej i indyków utrzymały się na poziomie zbliżonym do notowanego w końcu lipca. W tym czasie wzrosły natomiast ceny skupu bydła i kurczaków (odpowiednio o 1 proc. i o 1,7 proc.).

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 01-07.08.2011 r. za 1 kg żywca wieprzowego dostawcy otrzymywali średnio 4,69 zł, tj. o 2 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 5 proc. więcej niż rok wcześniej.

W analizowanym okresie w kraju za żywiec wołowy płacono przeciętnie 5,61 zł/kg. W porównaniu do notowania sprzed miesiąca było to o 3 proc. więcej, a do cen sprzed roku o 33 proc. więcej.

Na początku sierpnia 2011 r. w kraju kurczęta brojlery skupowano średnio po 3,82 zł/kg, a indyki po 5,94 zł/kg, tj. po cenie odpowiednio o 9 proc. wyższej i o 2 proc. niższej niż miesiąc wcześniej. Indyki były jednak o 27 proc. droższe, a kurczęta o 6 proc. droższe niż przed rokiem.

Źródło: Portal Spożywczy za: Agencja Rynku Rolnego

Powrót do aktualności