Ceny zbóż, notowania, aktualności

Światowe zapasy zbóż będą w czerwcu 2012 r. o ok. 12 mln t niższe niż w tym roku

Światowe zapasy zbóż będą w czerwcu 2012 r. o ok. 12 mln t niższe niż w tym roku

Zrewidowali również prognozy globalnego zapotrzebowania na ten surowiec z 1821 na 1829 mln ton. Jednakże, przeszacowania te nie wpłynęły znacząco na oczekiwany poziom światowych zapasów na koniec czerwca 2012 roku. Nadal przewiduje się, iż będą one o ok. 12 mln t niższe niż w analogicznym okresie bieżącego roku.

Na kształtowanie się cen ma wpływ nie tylko ogólny bilans popytu i podaży, lecz również struktura relacji handlowych. W ubiegłym sezonie 2010/2011 została ona silnie zaburzona w związku z sytuacją w regionie Basenu Morza Czarnego. Również na początku bieżącego sezonu 2011/2012, uczestnicy rynkowi z dużą uwagą śledzą informacje dot. prognoz zbiorów w Rosji i Ukrainie, jak również deklaracje rządów tych państw odnośnie polityki handlowej.

Dlatego też w lipcu na nastroje na rynku silnie wpłynął znacznie szybszy od oczekiwanego powrót rosyjskich dostawców na rynek globalny. Było to możliwe m.in. dzięki polityce niskich cen (patrz AgroTydzień nr 200). Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji rynkowej w lipcu Międzynarodowa Rada Zbożowa z miesiąca na miesiąc podniosła prognozy eksportu zbóż z Rosji w sezonie 2011/2012 z 11,6 mln t do 15,1 mln t, w porównaniu z 4,3 mln t wyeksportowanymi w sezonie poprzednim i 23,1 mln t w sezonie 2008/2009.

Warto dodać, iż wraz z podwyższeniem oczekiwanego poziomu eksportu Rada podniosła także o 2 mln t szacunki tegorocznych zbiorów w tym kraju do 86,4 mln t oraz zapasy z 11,4 do 12,2 mln ton. Jednakże, nadal prognozy wielkości produkcji zbóż prezentowane w ostatnim tygodniu przez przedstawicieli rządu rosyjskiego (powyżej 90 mln t), są znacznie wyższe od oczekiwań ekspertów Rady.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności