Ceny zbóż, notowania, aktualności

Polskie żniwa zakłócone przez opady deszczu

Polskie żniwa zakłócone przez opady deszczu

Z kolei w województwie wielkopolskim rzepak ozimy zebrano z około 54% areału przy średnich plonach na poziomie 20,8 dt/ha (28,7 dt/ha przed rokiem) - stan na dzień 24.07.

GUS oszacował powierzchnię zasiewów uprawy rzepaku i rzepiku w br. w Polsce na 832 tys. ha, tj. o ponad 12% mniej niż w 2010 roku. Według GUS, że zbiory rzepaku i rzepiku w br. mogą osiągnąć 1,8-2 mln t. W stosunku do 2010 roku oznacza to spadek o 6-13%. Ww. szacunki zostały oparte ekspertyzach przeprowadzonych na początku lipca.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności