Ceny zbóż, notowania, aktualności

Prognozowany duży wzrost wolumenu eksportu pszenicy z Ukrainy

Prognozowany duży wzrost wolumenu eksportu pszenicy z Ukrainy

Szacunki zbiorów w nowym sezonie przekładają się także na oczekiwany wzrost potencjału eksportowego tego kraju. Spodziewane zwiększenie się eksportu jest również wynikiem wzrostu zapasów zbóż na Ukrainie, który był możliwy mimo gorszych zbiorów, dzięki wprowadzeniu po zbiorach w 2010 r. kontyngentów eksportowych na większość zbóż.

Kontyngent na pszenicę obowiązujący do końca czerwca br. został wyczerpany w pierwszym kwartale tego roku. Według informacji opublikowanych przez SG, zapasy pszenicy w tym kraju na początku lipca 2011 r. wyniosą 4,6 mln t, wobec 2,2 mln t w analogicznym okresie przed rokiem. Mniej optymistyczne są prognozy ekspertów Międzynarodowej Rady Zbożowej, których zdaniem zapasy ukraińskiej pszenicy osiągną na początku nowego sezonu 3,4 mln ton.

Ostatecznie USDA szacuje, iż eksport pszenicy z tego kraju w sezonie 2011/2012 osiągnie poziom 9 mln t, wobec 2,5 mln t w sezonie bieżącym. Podobnie jak przypadku zborów, wyższe szacunki wolumenu wywozu prezentuje kwietniowy raport SG, z których wynika, iż wywóz pszenicy w nowym sezonie będzie ponad trzy razy wyższy, aniżeli w bieżącym, szacowanym na 3,2 mln t i wyniesie 9,9 mln ton.

Niezależnie od źródła oczekuje się znaczącego wzrostu potencjału eksportowego Ukrainy, nie tylko w przypadku pszenicy, lecz również innych zbóż. Realizacja powyższych prognoz działałaby w kierunku spadku cen. Niemniej jednak sytuacja na Ukrainie nie determinuje tendencji na rynku światowym. Nadal duże znaczenie będzie mieć m.in. decyzja Rosji odnośnie polityki handlowej w przyszłym sezonie, nastroje na rynkach terminowych, globalny bilans popytu i podaży, czy kurs euro i dolara.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności