Ceny zbóż, notowania, aktualności

Miniony tydzień przyniósł dalsze umocnienie cen ziarna na rynku krajowym

Miniony tydzień przyniósł dalsze umocnienie cen ziarna na rynku krajowym

W zależności od regionu kraju, realne ceny płacone za pszenicę paszową kształtują się w przedziale 950-980 PLN/t wobec 940-980 PLN/t przed tygodniem. Ceny jęczmienia paszowego obecnie wynoszą 790-840 PLN/t. Rekordowo drogie jest pszenżyto, którego ceny kształtują się obecnie na poziomie 860-920 PLN/t. Z kolei, ceny żyta paszowego wynoszą 810-840 PLN/t. Ceny kukurydzy są zbliżone do cen pszenicy i zawierają się w przedziale 950-990 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Ceny pszenicy konsumpcyjnej utrzymują się powyżej 1000 PLN/t i w zależności od regionu i jakości ziarna kształtują się w przedziale 1020-1080 PLN/t, aczkolwiek pojawiają się już oferty sprzedaży tego zboża w cenie 1100 PLN/t u sprzedającego. Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego kształtują się w przedziale 820-850 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Ceny zbóż w kraju pozostają także pod presją sytuacji na rynkach zewnętrznych. Notowane w minionym tygodniu zwyżki cen ziarna zbóż na giełdzie MATIF w świetle niepokojących sygnałów odnośnie kondycji zasiewów pszenicy ozimej i opóźnionych siewów zbóż jarych w USA, a także obaw o stan zasiewów zbóż w krajach Europy Zachodniej z racji braku opadów przekładają się na rynkowe ceny ziarna w krajach ościennych i tym samym ograniczają możliwości importu zbóż po konkurencyjnych cenach.

Źródło: Portal Spożywczy za: Izba Zbożowo-Paszowa

Powrót do aktualności