Ceny zbóż, notowania, aktualności

Intensywny eksport zbóż z UE

Intensywny eksport zbóż z UE

Największy udział w sprzedaży ma pszenica. Dotychczas wyeksportowano 18,3 mln ton pszenic (łącznie z mąką w ekwiwalencie ziarna). W tym tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla 198 tys ton pszenicy miękkiej, 29 tys. ton mąki pszennej w ekwiwalencie ziarna i 46 tys. ton pszenicy durum. Drugim gatunkiem, którego eksport znacząco wzrósł w sezonie 2010/’11, jest jęczmień. Od początku sezonu Unia sprzedała poza swoje granice blisko 4 mln ton ziarna tego gatunku wobec 757 tys. ton w analogicznym okresie sezon wcześniej. W tym tygodniu wydano licencje eksportowe dla 82 tys. ton jęczmienia.

W imporcie należy odnotować znaczący wzrost przywozu kukurydzy. W rozpatrywanym okresie unijny import tego gatunku osiągnął już blisko 5,7 mln ton wobec 2 mln ton w analogicznym okresie poprzedniego sezonu handlowego. Łączny import zbóż do Unii w tym sezonie wyniósł 9,2 mln ton, tj. o 38% więcej w porównaniu do tego samego okresu sezon wcześniej.

Źródło: NetBrokers za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności