Ceny zbóż, notowania, aktualności

Szacunki tegorocznych zbiorów zbóż utrzymane

Szacunki tegorocznych zbiorów zbóż utrzymane

W przypadku pszenicy została utrzymana prognoza produkcji w UE-27 na poziomie 135,2 mln t (126,0 mln t w 2010/2011). Jednakże, szacunki odnośne zbiorów jęczmienia zostały obniżone o 0,5 mln t do 54,5 mln t (52,9 mln t w sezonie poprzednim). Korekta ta jest głównie wynikiem sytuacji w Niemczech, na Węgrzech, Słowacji oraz na Litwie, gdzie obniżono szacunki zasiewów odmian jarych.

W porównaniu do poprzedniego raportu podniesiono za to o 0,8 mln t prognozy dla produkcji kukurydzy do 59,5 mln t, co oznacza wzrost w skali roku o 4,6 mln ton. Zmiana wynikała z założenia zwiększenia powierzchni upraw na Węgrzech, Rumunii, Grecji i Słowacji kosztem jęczmienia jarego.

Obecnie prognozy zbiorów zbóż dla UE-27 opierają się głównie na szacowanej powierzchni upraw, gdyż nie jest możliwe na tak wczesnym etapie oszacowanie plonów. Według autorów raportu SG łączna powierzchnia upraw zbóż we Wspólnocie w nadchodzącym sezonie 2011/2012 wyniesie 56 960 tys. ha wobec 56 120 tys. ha w bieżącym. Warto zauważyć, iż w sezonie 2008/2009 wzrosła ona do 59 810 tys. hektarów. W przypadku utrzymania się w po tegorocznych zbiorach wysokich cen zbóż, można oczekiwać dalszego wzrostu zasiewów w krajach członkowskich Unii, o ile nie wystąpią niekorzystne warunki pogodowe (np. powodzie, susze).

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności