Sawicki: Rolnicy w najmniejszym stopniu uczestniczą we wzroście cen żywności

Sawicki uważa, że zawieranie kontraktów terminowych m.in. na pszenicę powinno być zawsze poparte fizycznym dostarczeniem towaru.

– Nie da się szybko zwiększyć produkcji płodów rolnych w związku z rosnącym zapotrzebowaniem żywności na świecie – powiedział Marek Sawicki.

Ministerstwo Rolnictwa informuje, że w 2010 roku rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej uległy dalszej poprawie.

Dynamiczny wzrost cen skupu podstawowych surowców rolniczych (o 15,7 proc. w porównaniu w grudniem 2009 r.) spowodował, że przy znacznie mniejszej dynamice podwyżek cen detalicznych środków produkcji (o 3,8 proc. w porównaniu z grudniem 2009 r.) skumulowany wskaźnik nożyc cen wzrósł do 111,5 punktu – czytamy w informacji Ministerstwa Rolnictwa. Dla porównania w 2009 r. wynosił on 108,6, a w 2008 r. zaledwie 73,7 punktu.

Źródło: Portal Spożywczy za: farmer.pl