Ceny zbóż, notowania, aktualności

Średnie ceny zbóż na targowiskach

Średnie ceny zbóż na targowiskach

Notowanie

typ notowań

data

cena (średnia)

 

zmiana

%

jedn.

Pszenica (średnio)
tyg. 2011-04-03
982
spadek
-10,04
(-1,0)%
zł/t
Żyto (średnio)
tyg. 2011-04-03
749
wzrost 3,31
(0,4)%
zł/t
Jęczmień (średnio)
tyg. 2011-04-03 941
wzrost
3,99
(0,4)%
zł/t
Kukurydza (średnio)
tyg. 2011-04-03
1045
wzrost
17,24
(1,7)%
zł/t
Owies (średnio)
tyg. 2011-04-03
792
wzrost
11,35
(1,5)%
zł/t
Pszenżyto (średnio)
tyg. 2011-04-03
836
spadek
-1,22
(-0,1)%
zł/t

Źródło: Portal Hodowcy (na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Powrót do aktualności