Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rośnie zainteresowanie hodowlą bydła mięsnego

Rośnie zainteresowanie hodowlą bydła mięsnego

Ich pogłowie w 2010 r. zostało zwiększone o prawie 27 proc. do 106 tys. szt. średnio w roku i w porównaniu z 2004 rokiem było 2,5 raza większe. Potwierdza to postępującą restrukturyzację chowu bydła w Polsce i świadczy o rosnącym zainteresowaniu produkcją bydła mięsnego.

Źródło: Portal Spożywczy za: farmer.pl

Powrót do aktualności