Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ceny zbóż w Polsce będą systematycznie spadały

Ceny zbóż w Polsce będą systematycznie spadały

We wrześniu br. poziom cen zbóż może być zbliżony do notowanego rok wcześniej

- Niepewność co do poziomu tegorocznych zbiorów powoduje, że ceny zbóż są determinowane malejącymi zapasami i kształtują się na wysokim poziomie. Dopiero optymistyczne informacje o stanie światowych zasiewów pod zbiory w 2011 r. mogą przyczynić się do obniżenia cen zbóż, jednak ich poziom, podobnie jak na przednówku sezonu 2007/2008, nadal będzie wysoki, z uwagi na rosnący popyt - podaje ARR.

Jak analizują eksperci Agencji, w przypadku dobrych zbiorów możliwy jest umiarkowany spadek cen zbóż w UE. W Polsce ceny zbóż będą podążały za tendencjami na rynkach zagranicznych. W warunkach rosnącego popytu światowego, na ceny w kraju szczególnie silny wpływ będzie miał popyt ze strony Niemiec. Będzie to czynnik podtrzymujący poziom cen, szczególnie w północno-zachodniej części kraju. W południowo-wschodniej Polsce silną presję cenową będzie wywierała przede wszystkim sytuacja w krajach Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej (Węgry, Słowacja, Rumunia).

- Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową prognozuje się, że w Polsce ceny skupu zbóż w okresie żniw 2011 r. będą ulegały systematycznemu obniżaniu. We wrześniu 2011 r. ich poziom może być zbliżony do notowanego rok wcześniej - podsumowuje ARR.

Źródło: Portal Spożywczy za: Agencja Rynku Rolnego

Powrót do aktualności