Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Tegoroczne zbiory zbóż wyniosą 27-28 mln ton

ARR: Tegoroczne zbiory zbóż wyniosą 27-28 mln ton

- Pomimo wysokich cen zbóż, nie należy spodziewać się wzrostu zużycia środków plonotwórczych, gdyż ich ceny również znacząco wzrosły. Jednak ostatecznie o poziomie plonów i zbiorów zbóż zadecydują warunki termiczne i wilgotnościowe. Przy przeciętnych warunkach pogodowych zakłada się, że zbiory zbóż w 2011 r. mogą być nieco wyższe od średniej z ostatnich 5 lat (26,7 mln ton) kształtując się na poziomie 27-28 mln ton - napisano w kwartalnej ocenie.

Eksperci ARR oceniają, że w całym sezonie 2010/2011 krajowe zapotrzebowanie na zboże może być o 1,8 proc. większe niż w poprzednim sezonie, kształtując się na poziomie 28,1 mln ton.

Źródło: Portal Spożywczy za: Agencja Rynku Rolnego

Powrót do aktualności