Ceny zbóż, notowania, aktualności

Na rynku jest więcej ziarna na sprzedaż

Na rynku jest więcej ziarna na sprzedaż

W dalszym ciągu bardzo trudno kupić pszenżyto i żyto. Nieco większa podaż zbóż na rynku nie przekłada się na razie na korekty cen ziarna. W stosunku do poprzedniego tygodnia zanotowano przede wszystkim dalszy wzrost cen pszenżyta i żyta, a więc zbóż których dostępność jest bardzo ograniczona. Ceny pozostałych zbóż paszowych nie uległy większym zmianom.

Obecnie, w zależności od regionu kraju realne ceny płacone za pszenicę paszową kształtują się w przedziale 870-920 PLN/t wobec 850-920 PLN/t przed tygodniem. Realne ceny pszenżyta kształtują się od 780 PLN/t do 820 PLN/t, a żyta paszowego - 750-790 PLN/t. Ceny jęczmienia obecnie wynoszą 750-810 PLN/t. Z kolei, ceny skupu ziarna kukurydzy wynoszą 850-900 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Ceny pszenicy konsumpcyjnej, w zależności od regionu kraju i parametrów jakościowych ziarna kształtują w się obecnie na poziomie 940-980 PLN/t. Ceny żyta konsumpcyjnego kształtują się na poziomie 800-820 PLN/t. Na rynku od dłuższego czasu brakuje ziarna konsumpcyjnego o wysokich parametrach jakościowych.

Z oceny przeprowadzonej przez GUS w listopadzie ub.r. wynika, że zbóż ozimych pod zbiory 2011 roku zasiano ponad 4,7 mln ha tj. o blisko 330 tys. ha mniej niż w roku ubiegłym, w tym: pszenicy ozimej zasiano ponad 1,9 mln ha, żyta blisko 1,4 mln ha, pszenżyta ozimego ponad 1,1 mln ha, jęczmienia ozimego - 198,2 tys. ha, oraz mieszanek zbożowych ozimych - 68,7 tys. ha.

Oszacowanie przez GUS areału uprawy zbóż ozimych pod zbiory w 2011 roku na poziomie mniejszym od ubiegłorocznego jest sporym zaskoczeniem. Notowany po zbiorach w 2010 roku znaczny wzrost cen zbóż był bowiem czynnikiem zachęcającym rolników do zwiększenia areału uprawy zbóż pod zbiory w 2011 roku. Pomimo opóźnionego przygotowania pól pod zasiewy zbóż, w większości województw do końca października br. zakończono siewy ozimin. Przewiduje się, iż GUS może zwiększyć podane wielkości areału uprawy zbóż ozimych wiosną 2011 roku.

GUS wstępnie oszacował powierzchnię obsianą rzepakiem ozimym pod zbiory 2011 roku.

Niesprzyjające warunki pogodowe w okresie siewów oraz pogorszenie relacji cen rzepak/pszenica miały wpływ na zmniejszenie zasiewów rzepaku ozimego pod przyszłoroczne zbiory.

Źródło: Portal Spożywczy za: Izba Zbożowo-Paszowa

Powrót do aktualności