Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ceny zbóż na polskim rynku ciągle rosną

Ceny zbóż na polskim rynku ciągle rosną

W stosunku do poprzedniego tygodnia, nie zmieniły się też ceny zbóż, które w dalszym ciągu pozostają pod wpływem tendencji wzrostowej. Mała dostępność zbóż, a także utrzymujące się bardzo wysokie ceny ziarna

w innych krajach europejskich wpływają na kształtowanie się notowań cen zbóż na rynku krajowym. W zależności od regionu kraju, realne ceny płacone za pszenicę paszową kształtują się w przedziale 820-870 PLN/t. Realne ceny pszenżyta kształtują się od 730 PLN/t do 770 PLN/t, a żyta paszowego - 700-720 PLN/t. Ceny jęczmienia obecnie wynoszą 720-750 PLN/t. Z kolei, ceny skupu ziarna kukurydzy wynoszą 800-840 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

ardzo wysokie są także ceny pszenicy konsumpcyjnej, które w zależności od regionu kraju i parametrów jakościowych ziarna kształtują się na poziomie 900-960 PLN/t, a żyta konsumpcyjnego - 720-750 PLN/t. Ofert sprzedaży żyta jest jednak bardzo mało.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności