Produceni wieprzowiny promują mięso wysokiej jakości

PQS (Pork Quality System) ma gwarantować, że mięso będzie mniej tłuste, łatwiejsze w obróbce kulinarnej, smaczniejsze. Zwierzęta, z których będzie pochodziło, mają być hodowane z zachowaniem dbałości o ich zdrowie oraz zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.

System jakości zakłada także zachowanie wysokich norm bezpieczeństwa i kontrolę jakości na każdym etapie produkcji. Może do niego przystąpić każdy producent – warunkiem jest złożenie odpowiedniego wniosku, poddanie się kontroli i przestrzeganie zasad, które mają zagwarantować wysoką jakość produktu.

Akcję „PQS – Znak wyśmienitej wieprzowiny” firmuje Związek „Polskie Mięso”, który podpisał umowę na realizację kampanii informacyjnej z Agencją Rynku Rolnego. Klienci będą informowani przez media o produkcji mięsa w takim systemie. Głównymi adresatami tej akcji są mieszkanki dużych miast (powyżej 100 tys. mieszkańców).

Kampania jest częściowo finansowana z pieniędzy unijnych; z UE pochodzi 50 proc. środków: ponad 1,8 mln euro; 30 proc. pochodzi ze środków krajowych (1,11 mln euro). Pozostałe 20 proc. finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego (ponad 0,7 mln euro).

Gwarantowana jakość mięsa wynika z dodatkowych obowiązków nałożonych na etapie hodowli. Rolnicy czy firmy produkujące tuczniki, przystępując do programu, dobrowolnie zgadzają np. na określony sposób karmienia zwierząt – ma to wyeliminować lub ograniczyć stosowanie dodatkowych substancji poprawiających walory przetwórcze mięsa.

Do produkcji mięsa w systemie PQS będą wykorzystywane rasy świń, które dostarczają mniej tłuste mięso. Ponadto zwierzęta te będą ubijane w optymalnym okresie, tj. gdy osiągną 100 kg wagi. Ubój tuczników ma się odbywać bezstresowo.

Przetwórcy, którzy uzyskają stosowny certyfikat, będą mogli posługiwać się logo PQS. Będzie ono umieszczane na etykiecie, co pozwoli konsumentom na odróżnienie produktu.

Związek „Polskie Mięso” powstał w 1994 roku jako ogólnopolska organizacja branżowa. Obecnie jego członkami jest ponad 100 firm działających w branży mięsnej. Zdecydowana większość – to duże i średnie przedsiębiorstwa, m.in.: Animex, PKM Duda, Sokołów czy Prime Food. Łączny udział firm stowarzyszonych w Związku w sprzedaży mięsa i przetworów na rynku krajowym przekracza 70 proc., natomiast w eksporcie jest to 80 proc.

Firmy skupione w Związku przeważnie zaopatrują się w surowiec z krajowych hodowli. Większość skupowana jest od rolników w systemie umów kontraktacyjnych i kooperacji. Polska zajmuje czwarte miejscu pod względem produkcji tuczników w Europie i siódme na świecie.

Produkcja żywca wieprzowego w 2009 roku była o 11 proc. niższa niż w 2008 r. i wyniosła 1717 tys. ton. Spożycie wieprzowiny w ubiegłym roku wyniosło ok. 42 kg na osobę i było ok. 2 proc. niższe niż rok wcześniej. Według szacunków Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej, w tym roku zjemy wieprzowiny mniej więcej tyle samo, co w 2009 r.

Źródło: Portal Spożywczy