Spadki cen na rynkach zbóż, droższy żywiec wołowy

Na rynkach rolnych, od 25 do 31 października, zanotowano spadki cen zbóż podstawowych – wynika z danych zintegrowanego systemu rolniczej informacji rynkowej (ZSRIR) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Taniej handlowano żywcem wieprzowym i drobiem, natomiast zdrożał żywiec wołowy.

Źródło: Portal Spożywczy