Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zboża: sytuacja na giełdach na świecie

Zboża: sytuacja na giełdach na świecie

 

Średnia cena tego ziarna w Niemczech ukształtowała się na poziomie 245 EUR/t (971 zł/t), a we Francji 232 EUR/t (918 zł/t), tj. o 2-3% wyższym niż w końcu sierpnia. W tym czasie na Ukrainie odnotowano wzrost cen pszenicy o 13%, do 283 USD/t (844 zł/t). Nadal względnie stabilne były jedynie ceny w  Argentynie.

W odniesieniu do porównywalnego okresu sierpnia br. ceny jęczmienia paszowego na monitorowanych giełdach zagranicznych wzrosły o 7-11%. Jeszcze w większym stopniu wzrosły ceny kukurydzy. W analizowanym okresie na giełdzie w USA za ziarno to płacono o 17% więcej niż miesiąc wcześniej, a we Francji i w Argentynie o 13-15% więcej.

W transakcjach terminowych na giełdzie w Budapeszcie (BCE) w notowaniu z dnia 30.09.2010 r. kukurydzę (termin realizacji - listopad br.) sprzedawano o 10% drożej niż miesiąc wcześniej, tj. po 227 USD/t (662 zł/t). Cena pszenicy konsumpcyjnej z terminem dostawy na grudzień br. wynosiła 287 USD/t (840 zł/t), tj. o 23% więcej niż przed miesiącem. Cena jęczmienia paszowego (termin dostawy na grudzień br.) była o 29% wyższa niż na początku września br. kształtując się na poziomie 231 USD/t (677 zł/t).

 

Źródło: rolnicy.com

Powrót do aktualności