Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wyniki zbiorów: słabsze plony i gorsza jakość ziarna

Wyniki zbiorów: słabsze plony i gorsza jakość ziarna

Tegoroczne zbiory zbóż ogółem (łącznie  z kukurydzą, prosem i gryką) oceniono na 27,3 mln ton. Będą one o 8,5% mniejsze niż w rekordowym 2009 r., ale o 2,4% większe od  średniej z lat 2005-2009. Na skutek niekorzystnych warunków agrometeorologicznych (nadmiar wilgoci w glebie w kwietniu, w maju oraz w sierpniu) plony zbóż ogółem obniżyły się do 32,2 dt/ha z 34,8 dt/ha w roku poprzednim. Również jakość ziarna zbóż jest gorsza niż przed rokiem. Część ziarna jest porażona chorobami grzybowymi lub porośnięta.

Szacuje się,  że zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zebrano 25,5 mln ton (w tym: 9,5 mln ton pszenicy, 4,1 mln ton pszenżyta, 3,5 mln ton jęczmienia i 3,3 mln ton żyta), tj. o 2,5 mln ton (o 8,9%) mniej niż w ubiegłym roku.

Spadek produkcji dotyczył wszystkich rodzajów zbóż. Największy był w przypadku pszenżyta (o  21,4%),  żyta (o 12,1%) i jęczmienia (o 11%). Zbiory kukurydzy oszacowano na ok. 1,7 mln ton, tj. o 0,9% mniej niż w 2009 r.

Źródło: rolnicy.com

Powrót do aktualności