Ceny zbóż, notowania, aktualności

IERiGŻ: Produkcja wieprzowiny wzrośnie

IERiGŻ: Produkcja wieprzowiny wzrośnie

W pierwszym półroczu 2011 roku produkcja wieprzowiny może być większa niż w pierwszym półroczu 2010 roku o około 4 proc. Wzrost produkcji wołowiny w drugim półroczu 2010 r. zrekompensuje jej spadek w pierwszym półroczu i w skali całego roku produkcja żywca wołowego będzie podobna jak w 2009 roku.

IERiGŻ ocenia, że w 2010 roku produkcja wieprzowiny wyniesie 1775 tys. ton i będzie wyższa niż w 2009 roku o 3 proc. Import zmniejszy się o 6 proc., a eksport zwiększy się o 14 proc.

"Potencjalna podaż do konsumpcji będzie zbliżona do ubiegłorocznej. Utrzymaniu się spożycia na poziomie 2009 roku sprzyjać będą stosunkowo niskie ceny detaliczne wieprzowiny. W 2011 roku produkcja wieprzowiny może być podobna jak w 2010 roku, w wyniku jej wzrostu w pierwszym półroczu i spadku w II półroczu" - napisano.

"Ocenia się, że w drugim półroczu stopa wzrostu produkcji (trzody chlewnej - PAP) podniesie się do około 5 proc. Jednakże w pierwszych pięciu miesiącach warunki chowu pogorszyły się. Spadek cen skupu był głębszy od spadku cen zbóż i pasz przemysłowych" - dodano.

Autorzy prognozy przewidują, że opłacalność chowu trzody chlewnej w czwartym kwartale się obniży.

"Ceny skupu trzody obniżą się do poziomu sprzed roku, a ceny zbóż i pasz, po nieudanych zbiorach, będą rosły. W związku z tym przewiduje się, że w listopadzie pogłowie trzody może utrzymać się na poziomie 14,8 mln sztuk i być o 4 proc. większe aniżeli w listopadzie 2009 roku, z tym że pogłowie loch prośnych będzie istotnie mniejsze. W I półroczu 2011 roku produkcja wieprzowiny może być większa aniżeli w I półroczu 2010 roku o około 4 proc." - napisano.

"Opłacalność chowu trzody w okresie zimowo-wiosennym będzie gorsza niż w okresie letnio-wiosennym 2010 roku. Ceny trzody w tym okresie będą podobne jak na jesieni, natomiast ceny zbóż będą dużo wyższe. W wyniku tego, pogłowie trzody w lipcu 2011 roku będzie mniejsze niż w lipcu 2010 roku. Produkcja trzody w II półroczu 2011 roku będzie mniejsza niż w II półroczu 2010 roku" - dodano.

Ze względu na trudniejsze warunki chowu w roku gospodarczym 2010/2011, ocenia się że w czerwcu 2011 roku pogłowie bydła będzie mniejsze niż w czerwcu 2010 roku, a koszty produkcji wzrosną w większym stopniu niż ceny bydła.

"Prognozuje się (...), że w drugim półroczu 2010 roku produkcja wołowiny może być o 5 proc. większa niż w drugim półroczu 2009 roku. Wzrost produkcji w tym okresie zrekompensuje jej spadek w I półroczu i w skali całego roku produkcja żywca będzie podobna jak w 2009 roku" - napisano.

"W I półroczu 2011 roku produkcja wołowiny może być wyższa o 4 proc. w porównaniu z I półroczem 2009 roku" - dodano.

IERiGŻ dodał, że dobra sytuacja ekonomiczna firm mięsnych z 2010 r. utrzyma się także w 2011 roku.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności